Informácie o prevádzkovateľovi www.stylefashion.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.stylefashion.sk je:

Simona Surmajová STYLE FASHION

Na Lieskovčíku 5523/11

06601 Humenné

Tel.kontakt: +421 907 936 158

E-mail: eshop@stylefashion.sk

IČO: 48 073 296

DIČ: 1120004248


Číslo účtu: (v tvare IBAN ) SK24 6500 0000 00365 241 1538

BIC: POBNSKBA

Názov banky: 365.banka

zap.na obvodnom úrade v Humennom, odbor živnostenského podnikania, OU-HE-OZP-2015/002412-2, č.živnostenského registra 720-20748, vznik živnostenského oprávnenia 23.02.2015

Orgán dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk


I. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Internetový obchod www.stylefashion.sk uchováva a spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Aby sme vedeli správne určiť Vaše priania a potreby a následne ich aj korektne plniť, potrebujeme od Vás v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje. Zozbierané údaje sú následne použité na podporu zákazníckeho vzťahu medzi Vami a www.stylefashion.sk, Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. 


OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na internetovom obchode www.stylefashion.sk. Kupujúci si pri objednávaní tovaru zvolí spôsob platby, buď dobierkou alebo bankovým prevodom. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.
Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi perdávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni ) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku a to iba pred záväzným potvrdením objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom ) na základe vzájomnej dohody.


II. SPOSOB PLATBY: 

KURIÉR GLS:

DOBIERKA - Tovar si objednáte, ale zaplatíte až keď dostanete balík.

 3 eur+0,9eur

BANKOVÝ PREVOD - tovar si objednáte a my vám zašleme naše číslo účtu, variabilný symbol zadávate vaše meno a priezvisko. Čiže tovar najskôr zaplatíte prevodom na náš účet a my po prijatí platby zasielame balík k vám a informujeme vás o jeho odoslaní.

Objednávka v rámci SR ( doručenie kurierskou spoločnosťou GLS )

 3 eur +0,5eurUPOZORNENIE

Zákazníci, ktorí už niekdy neprevzali od nás zásielku a budú si chcieť v budúcnosti niečo objednať, budeme od nich požadovať platbu vopred, ktorá musí byť uhradená v prospech nášho účtu najneskôr do 2 pracovných dní. Ak sa tak nestane, objednávka bude stornovaná !


III. DOPRAVA

Doprava a expedičné náklady

V prípade objednávky nad 60 EUR je poštovné ZADARMO. Poštovné nad 60 EUR zadarmo sa vzťahuje len na územie SR.

Tovar doručujeme do 1-3 pracovných dní od expedovania zásielky. V okamihu expedovania zásielky sú Vám na email doručené informácia.Pri neočakavaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne objednávku zmeniť. Po odoslaní Vašej objednávky, Vám pošleme potvrdzujúci mail, v prípade, že Vám tovar do 3 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás . ( mailom na mail adresu: eshop@stylefashion.sk, alebo telefonicky na čísle : 0907 936 158 ). Pomocou čísla zásielky, ju nájdeme a problém vyriešime. V prípade že Vás poštový doručovateľ nezastihne na uvedenej adrese bude zásielka uložená na Vašej pošte s tým, že do schránky Vám bude daná informácia o uložení zásielky po pošte, kde bude balíček uložený maximálne 18 dní. 


IV. VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU

VRÁTENIETOVARU:

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 dní od prevzatia tovaru alebo aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluy, teda ešte pred dodaním tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 z.z. môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči /napr. mailom./. Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.


POSTUP /ako môžete pri vrátení postupovať/:

1.Tovar nám prosím zašlite poštou alebo osobne doručte najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu uvedenú v bode 5.)

2.) Môžete nám priložiť list o odstúpení od kúpy tovaru /klik pre stiahnutie formulára/ alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom mailu na eshop@stylefashion.sk , kde uvediete:

- Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

- v prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu, v prípade, že si prajete vrátiť peniaze formou poštovej poukážky, uveďte nám danú skutočnosť do priloženého listu,

- číslo objednávky, dátum prijatia tovaru,

- Váš podpis a dátum.

3.) Späť s tovarom nám prosím zašlite aj doklad o kúpe.

4.) Tovar zasielajte: nepoškodený, s visačkami , neušpinený ( napr.od make-upu ) nenaparfemovaný. Tovar posielajte tak zabalený, aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

5.) Adresa pre doručenie : Simona Surmajová, Třebičska 23, 06601 Humenné
5.1) Balík odporúčame posielať doporučene.

6.) Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

!!! Prosím, NEPOSIELAJTE tovar na dobierku!!! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné !

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr (dokladom sa rozumie napr.potvrdenka z pošty ). Cena za tovar, bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia. 


VÝMENA TOVARU:

POSTUP /ako môžete pri výmene postupovať/:

1.)Tovar nám prosím zašlite poštou alebo osobne doručte najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na našu adresu uvedenú v bode 5.)

2.) Môžete nám priložiť list o odstúpení od kúpy tovaru /klik pre stiahnutie formulara/ alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom mailu na eshop@stylefashion.sk, kde uvediete

- Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

- názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktiež názov, kód produktu, veľkosť poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť.

- číslo objednávky , dátum prijatia tovaru,

- Váš podpis a dátum.

3.) Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe + odstúpenie od zmluvy ( formulár pre odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnúť v bode 2.)

4.) Tovar zasielajte tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

5.) Adresa pre doručenie :

Simona Surmajová STYLE FASHION, Třebičska 23, 06601 Humenné

6.) Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Po preskúmaní neporušenosti tovaru vráteného tovaru na výmenu bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu na dobierku za cenu poštovného pre SR vo výške váhy odosielanej zásielky. (viď bod II. Spôsob platby )


V. REKLAMÁCIA / UPLATENIE REKLAMÁCIE

1. Podľa Občianskeho zákonníka č. 150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov ( 2 roky ).

2. Záručná doba je začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak zistíte chybu výrobku počas záručnej doby máte právo na reklamáciu.

Reklamácie nám prosím doručte poštou na adresu :
Simona Surmajová, STYLE FASHION, Třebičska 23, 06601 Humenné

- Priložte kópiu dokladu o kúpe - faktúru, ktorá zároveň slúži ako ako záručný list.

- Ďalej priložte definíciu vady, poškodenia a miesto ak sa dá prosím označte.

- V prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar /v prípade, že bude ešte dostupný/

- Poprosíme udávať aj vaše číslo telefónu, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať vám o nej informácie

3. Kupujúci je vždy informovaný IHNEĎ od uplatnenia reklamácie /emailom alebo v listinnej podobe/ o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z úst. § 622 a úst. § 623 Občianskeho zákonníka. 

4.

4.1.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5. Reklamácia sa vybavuje IHNEĎ, nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru za nový tovar

c) vrátením kúpnej ceny tovaru

d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

7. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomné vyrozumenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru alebo poštou v listinnej podobe.

8. Kupujúci sa môže voči rozhodnutiu reklamácie odvolať v lehote 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia.

9. Predajca je povinný uhradiť spotrebiteľovi aj nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.


VI. ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

- Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: eshop@stylefashion.sk
- Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
- Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
- Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: 

http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 
- Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
- Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
- Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
- Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

VII: Ochrana a spracovanie osobných údajov

 

1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením reklamácie a registrácie na Internetovom obchode. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti Kupujúceho. 

3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a v prípade, že Kupujúci nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti aj obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH. 

4. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na obdobie najviac 3 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí Predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu. 

5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. 

6. Kupujúci môže požiadať o zmenu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov písomne alebo elektronickou poštou na adrese eshop@stylefashion.sk